לוח צלצולים

משעה עד שעה פירוט 7:30 8:10 בוקר פרטני 8:15 9:00 שיעור ראשון 9:00 9:05 חילופי מורים ותלמידים בין החדרים 9:05 9:50 שיעור שני 9:50 10:15 הפסקה 1 – 25 דקות 10:15 11:00 שיעור שלישי 11:00 11:05 חילופי מורים ותלמידים בין החדרים 11:05 11:50 שיעור רביעי 11:50 12:05 הפסקה 2- 15 דקות 12:05 12:50 שיעור חמישי 12:50 12:55 […]

לוח חופשות

לוח חופשות והימים המיוחדים מעודכן באתר משרד החינוך בו ניתן גם לעדכן את היומן האישי.פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות יג- יד יתחילו ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2.9.2018, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

מגילת זכויות התלמיד

זכויות התלמידים מבוססות ברובן על אמנת זכויות הילד, החוק הישראלי, חוק זכויות התלמיד ועל חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.מכלול זכויות התלמיד/ה נמצא בהוראות חוזר המנכ"ל ומחייב את בתי-הספר. את חוזרי המנכ"ל ניתן לקרוא באתר משרד החינוך בתפריט: חוזרי מנכ"ל. הזכות לחינוך בחוק זכויות התלמיד משנת 2000  צוין:"כל ילד ונער במדינת ישראל זכאי לחינוך בהתאם להוראות כל דין."חינוך […]

לו"ז יומי לתלמיד חט"ב

7:15 תפילת שחרית 8:15 ארוחת בוקר 8:45-10:15  שיעורי בוקר 10:15-10:30 הפסקה 10:30-12:00 שיעורי בוקר 12:00-12:50 ארוחת צהרים והפסקה 12:50-13:35 שיעור 13:35-13:55 תפילת מנחה 13:55-15:25 שיעורי צהרים 15:25-15:35 הפסקה 15:35-16:20 שיעור

הליך היכרות

מובא בגמרא "אין אדם למד אלא ממקום שליבו חפץ". כדי שהלב יחפוץ על האדם וסביבתו להכיר את החפץ, המקום או האישיות… ולבחור. למעלה מארבעים שנה מתמחה הישיבה במעבר המורכב מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. המעבר הכרוך לעיתים בפרידה מחברה מוכרת והגעה לחברה חדשה, משעות למידה פחותות לשעות  למידה מרובות, מסדר יום שונה מהמוכר בביה"ס היסודי ומהיות התלמיד […]

שאלות ותשובות

האם חובה להיות בפנימיה? לא. אנו רואים את כיתות ז'-ט' כחטיבת הביניים שלנו ולמעשה בכיתות אלו אין כלל פנימיה. לתלמידים המעוניינים בכיתה ט' מתחילה פנימיית רשות, אך חלק גדול מהתלמידים עדיין בוחרים באופציה האקסטרנית בה יש הסעה יומיומית הלוך וחזור. יש הסעה מ….? יש הסעה מכל מקום בו ישנה קבוצה המבקשת הסעה. ההסעה הינה קו […]

פנייתכם התקבלה בהצלחה!

לעדכונים שוטפים על תהליך הרישום- הצטרפו לקבוצת הווטסאפ שלנו (קבוצה סגורה להודעות)

דילוג לתוכן