מעלין בקודש

בית מדרש למצויינות ולתגבור

ראשי ישיבות גבוהות והסדר, רבני ערים, דיינים ותלמידי חכמים גדולים רבים גידלה מדרשית נעם לאורך הדורות. מאז ומעולם היה בית המדרש ולימוד הגמרא, ההלכה והאמונה

מאמינים בני מאמינים

"לכל זמן ועת לכל חפץ" ולצד ההתבגרות והיכולת לשאול שאלות בנושאים שונים, כך גם מתפתח הרצון ונובעות  לאט לאט שאלות באמונה. לצד לימודי גמרא והלכה אנו

התורה שלי

"אין אדם לומד אלא ממקום שליבו חפץ" אומרת הגמרא. על בסיס הלימוד הכיתתי, הקבוע אליו מחויב התלמיד, יש קרקע פוריה להוסיף וללמוד היכן שליבו חפץ.

דילוג לתוכן